Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRACOWNIA MAŁGOSI

 

WSTĘP

Data publikacji regulaminu: 10.10.2016r.

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu pracowniamalgosi.pl realizuje Sebastian Rykowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kreatywna Pracownia Sebastian Rykowski z siedzibą w Toporzysku (87-134), Toporzysko 76D, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 879-229-57-41.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem sklep@pracowniamalgosi.pl lub pod numerem telefonu 791-087-004.

 

§1 DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi produkty za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pracowniamalgosi.pl, w którym sprzedaż Towaru odbywa się na podstawie Regulaminu.

Towar – produkt dostępny w Sklepie, przeznaczony do sprzedaży.

Sprzedawca – oznacza firmę Kreatywna Pracownia Sebastian Rykowski.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

 

§2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Kupujący może za pośrednictwem sklepu dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.
 2.  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedającym.
 3.  Produkty w Sklepie są nowe. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Umowy w sklepie zawierane są w języku polskim.

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
 2. W widoku koszyk wybrać sposób dostawy zamówienia.
 3. Nacisnąć przycisk „przejdź do kasy”.
 4. W widoku zamówienie wybrać oraz wypełnić szczegóły płatności i/lub uwagi do zamówienia, kody rabatowe.
 5. W widoku zamówienie potwierdzić zakup z obowiązkiem zapłaty oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
 6. Potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ‘”Kupuję i płacę”.

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”) między kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 

§4 FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt 14 zł przy przedpłacie i 18 zł za pobraniem. Orientacyjny czas dostawy 1-2 dni     robocze od chwili realizacji zamówienia.
  2. Poczta Polska – koszt 10 zł, orientacyjny czas dostawy 2-4 dni robocze od chwili realizacji zamówienia.
 2.  Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, IDEA Bank 60 1950 0001 2006 3727 8678 0001
  2. Pobranie – kurier DPD.
  3.  Poprzez system Przelewy 24.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia podany jest przy w opisie produktu.
 3. Realizacja zamówień niestandardowych, indywidualnych oraz szytych wg zamówień specjalnych ustalana jest indywidualnie.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 5. Sklep może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w celu realizacji zamówienia.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Wyjątki od odstąpienia od umowy:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Dane do wysyłki zamówienia oraz formularza odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania TU. Uzupełniony formularz przesłać na adres sklep@pracowniamalgosi.pl

Adres do zwrotu zamówienia:

Kreatywna Pracownia Sebastian Rykowski

Toporzysko 76D

87-134 Zławieś Wielka

Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną.
 3. Dla konsumentów termin przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy to dwa lata od dnia wydania rzeczy konsumentowi.

 

 §8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący:
  imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookie, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (komputerze). Sprzedawca uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (realizacja zamówienia, odstąpienia od umowy, reklamacji, logowanie do konta).

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania roszczeń i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  1. Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży
  2. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statusowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument może poszukać na stronie www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawa z dnia 24 czerwca 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 18.10.2016r.

 

Pliki do pobrania:

 1. Formularz odstąpienia od umowy.